Advansor
webinars

webinars


BÆREDYGTIGE

CO2-LØSNINGER

BLIV INSPIRERET AF
VORES MANGE KUNDECASESVælg sprog

Engelsk Norsk

WEBINARER PÅ ENGELSK

Kristian Breitenbauch

Advansor webinar - New energy efficient and sustainable cooling and heating solutions for food retail stores​ - Autumn 2023

12. oktober 2023 9:30 — 12. oktober 2023 10:30
Hosted by Kristian Breitenbauch
Learn how energy efficient and sustainable cooling and heating solutions designed especially for food retail stores can help you save both energy and get rid of fossil fuels. Join us to learn about the latest technologies and new customer cases showing real life examples of how to optimize both energy efficiency, space and time for new installations and retrofitting.
Learn how energy efficient and sustainable cooling and heating solutions designed especially for food retail stores can help you save both energy and get rid of fossil fuels. Join us to learn about the latest technologies and new customer cases showing real life examples of how to optimize both energy efficiency, space and time for new installations and retrofitting.
Casper Christiansen

Advansor webinar - Sustainable and energy efficient heat pump solutions for buildings, food processing and district heating - Autumn 2023

22. november 2023 10:00 — 22. november 2023 11:00
Hosted by Casper Christiansen
Heat pump technology is changing the way we heat buildings, processes, and district heating. Learn from other customers how energy efficient heat pump solutions are both competitive, reliable and allows you to move away from fossil fuels.
Heat pump technology is changing the way we heat buildings, processes, and district heating. Learn from other customers how energy efficient heat pump solutions are both competitive, reliable and allows you to move away from fossil fuels.
Anders Mønsted

Advansor webinar - New energy efficient and sustainable cooling and heating solutions for distribution centres and warehousing - Spring 2024

16. januar 2024 14:00 — 16. januar 2024 15:00
Hosted by Anders Mønsted
Join us for an insightful webinar where we explore the cutting-edge CO2 climate solutions specifically designed for distribution centres and warehousing facilities. Discover the latest customer cases from Mærsk, Lidl and Mathem on how they embrace sustainable practices and at the same time gets lower total cost of ownership
Join us for an insightful webinar where we explore the cutting-edge CO2 climate solutions specifically designed for distribution centres and warehousing facilities. Discover the latest customer cases from Mærsk, Lidl and Mathem on how they embrace sustainable practices and at the same time gets lower total cost of ownership
Anders Mønsted

Advansor webinar - Energy efficient cooling and heating solutions for the food and beverage processing industry - Spring 2024

17. april 2024 15:00 — 17. april 2024 16:00
Hosted by Anders Mønsted
Processing industry often requires a lot of cooling and heating, and by combining the two, it becomes possible to save energy and lower your CO2 emissions. Learn from our customer cases how sustainable practices and energy efficiency can be integrated seamlessly, leading to significant environmental benefits and cost savings
Processing industry often requires a lot of cooling and heating, and by combining the two, it becomes possible to save energy and lower your CO2 emissions. Learn from our customer cases how sustainable practices and energy efficiency can be integrated seamlessly, leading to significant environmental benefits and cost savings

Webinarer på norsk

 
Andreas Eriksen

Advansor webinar – Nye energieffektive og bærekraftige kjøle- og varmeløsninger for supermarked – høsten 2023

7. november 2023 8:30 — 7. november 2023 9:30
Presentert av Andreas Eriksen
Finn ut hvordan energieffektive og bærekraftige kjøle- og varmeløsninger utviklet spesielt for supermarked både kan hjelpe deg med å spare energi og kvitte deg med fossilt brensel. Bli med på vårt webinar for å lære om de nyeste teknologiene og se prosjektene som viser eksempler på hvordan du kan optimalisere både energieffektiviteten, plassen og tiden du bruker på nye installasjoner og ettermontering.
Finn ut hvordan energieffektive og bærekraftige kjøle- og varmeløsninger utviklet spesielt for supermarked både kan hjelpe deg med å spare energi og kvitte deg med fossilt brensel. Bli med på vårt webinar for å lære om de nyeste teknologiene og se prosjektene som viser eksempler på hvordan du kan optimalisere både energieffektiviteten, plassen og tiden du bruker på nye installasjoner og ettermontering.
Andreas Eriksen

Advansor webinar – Bærekraftige og energieffektive varmepumpeløsninger for bygninger, næringsmiddelproduksjon og fjernvarme – høsten 2023

27. november 2023 9:00 — 27. november 2023 10:00
Presentert av Andreas Eriksen
Varmepumpeteknologien endrer måten vi sørger for varme til bygninger, prosesser og fjernvarme på. Lær fra våre lignende prosjekter hvordan energieffektive varmepumpeløsninger både er konkurransedyktige, pålitelige og gjør det mulig for deg å kutte ut fossilt brensel.
Varmepumpeteknologien endrer måten vi sørger for varme til bygninger, prosesser og fjernvarme på. Lær fra våre lignende prosjekter hvordan energieffektive varmepumpeløsninger både er konkurransedyktige, pålitelige og gjør det mulig for deg å kutte ut fossilt brensel.
Andreas Eriksen

Advansor webinar – Nye energieffektive og bærekraftige kjøle- og varmeløsninger for distribusjonssentre og lagerbygg – våren 2024

26. januar 2024 8:30 — 26. januar 2024 9:30
Presentert av Andreas Eriksen
Bli med på et innsiktsfullt webinar der vi utforsker de banebrytende CO2-klimaløsningene som er spesielt utviklet for distribusjonssentre og lagerbygg. Se de nyeste prosjekteksemplene fra Mærsk, Lidl og Mathem om hvordan de omfavner bærekraftig praksis og samtidig oppnår lavere totale eierkostnader
Bli med på et innsiktsfullt webinar der vi utforsker de banebrytende CO2-klimaløsningene som er spesielt utviklet for distribusjonssentre og lagerbygg. Se de nyeste prosjekteksemplene fra Mærsk, Lidl og Mathem om hvordan de omfavner bærekraftig praksis og samtidig oppnår lavere totale eierkostnader
Andreas Eriksen

Advansor webinar – Energieffektive kjøle- og varmeløsninger for næringsmiddelindustrien – våren 2024

23. april 2024 8:30 — 23. april 2024 9:30
Presentert av Andreas Eriksen
Prosessindustrien krever ofte mye kjøling og oppvarming, og ved å kombinere disse to blir det mulig å både spare energi og redusere CO2-utslippene. Lær av prosjekteksemplene, som viser hvordan bærekraftig praksis og energieffektivitet kan integreres sømløst, og bidra til betydelige miljøfordeler og kostnadsbesparelser
Prosessindustrien krever ofte mye kjøling og oppvarming, og ved å kombinere disse to blir det mulig å både spare energi og redusere CO2-utslippene. Lær av prosjekteksemplene, som viser hvordan bærekraftig praksis og energieffektivitet kan integreres sømløst, og bidra til betydelige miljøfordeler og kostnadsbesparelser