Advansor

TEKNISK TRÆNING ONLINE

Vi har taget det bedste fra begge verdener. Vores populære træningskurser er gået online. Vi tilbyder grundlæggende viden om CO2 og opdaterer dig på best practice. Vi fokuserer på "sådan gør du," og du lærer Advansors systemer at kende – uden at få beskidte hænder.

Modul

Titel

Vi gennemgår

1

Sådan finder, læser og forstår du vores tekniske dokumentation

> Hvordan får du adgang til (Manualer, diagrammer og styklister)
> PI-diagram – Advansor standard
> Stykliste – hvad er indeholdt i denne​
> Eldiagram
> Kompressorberegning

2

Funktion/design af højtryksside på anlægget, og fokus områder under installation

> Hovedkomponenter på trykside - PI gennemgang / forklaring af PI
> Sikkerhed på MT højtrykside – fejlfinding af fejl på kompressor
> Gaskøler - sensorplacering, luft omkring gaskøleren
> Højtryksventil
> Gas Ejector –  hvordan styres det?

3

Funktion/design af gas-by-pass ventil/IT kompressor og væskestreng på anlægget, og hvordan de påvirker hinanden

> Hovedkomponenter - PI gennemgang
> Receiver – regulering /GPV
> IT Kompressor / AC – olieproblemer og løsninger
> Væskestreng
> Hvordan er det styret?
> Væskeindsprøjtning

4

Funktion/design og idriftsættelse af varmegenvinding. Hvordan får man mest muligt ud af sin varmegenvinding

> PI gennemgang
> Nyttig viden på opstillingsstedet
> Hvordan virker det – hvad skal du være opmærksom på som installatør/rådgiver?
> Kommunikation til styring – Signaler til/fra

5

Hvordan virker lavtemperatur kompressorer. Hvordan virker lavtemperatur overhedningsfjerner, og hvorfor er det vigtigt i visse installationer?

> Hovedkomponenter - PI gennemgang / forklaring af PI
> Lavtemperatur-streng
> Varmeveksler i receiver
> Overhedningsfjerner
> Varmgas indsprøjtning
> Varmgas afrimning

6

Forberedelse af opstart

> Den letteste måde at evakuere
> Hvordan virker Advansor-oliesystemet?
> Hvordan påfyldes olie på de forskellige platforme? (CuBig, SteelX(L), ValuePack, MiniBooster)
> Sensor i oliesystem
> Påfyldning af gas

7

Hvordan opstartes et Advansor-system

> Fordamper-tjek
> Gaskøler
> I/O-test
> Påfyldning af gas
> Væskepåfyldning/lækagetest af EEV

8

Hvordan servicerer du et Advansor-rack? Hvad skal du have i din værktøjskasse, og hvad skal du forberede forinden?

Samarbejde med Aftersales. En forklaring af vores serviceniveau og hvordan vi kan hjælpe dig

> Udskiftning af oliefilter
> Udskiftning af tørrefilter
> Hvilke materialer skal du bruge? Hvad skal du være opmærksom på?
> Kører anlægget som det skal?
> Organisation/struktur internationalt - åbningstider kontor/telefon/email
> Hvordan håndterer vi garantisager? Behandlingstider og forsendelser mm.
>  Teknisk service – telefon/email
> Teknisk dokumentation – hvordan finder du manual mm.
> Opstart - på hold - online-hjælp?
> Reservedele

 

Meld dig til teknisk træning online her