Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TEKNISK TRÆNING ONLINE

Vi har taget det bedste fra begge verdener. Vores populære træningskurser er gået online. Vi tilbyder grundlæggende viden om CO2 og opdaterer dig på best practice. Vi fokuserer på "sådan gør du," og du lærer Advansors systemer at kende – uden at få beskidte hænder.

Modul

Titel

Vi gennemgår

1

Sådan finder, læser og forstår du vores tekniske dokumentation

> Hvordan får du adgang til (Manualer, diagrammer og styklister)
> PI-diagram – Advansor standard
> Stykliste – hvad er indeholdt i denne​
> Eldiagram
> Kompressorberegning

2

Funktion og design af højtryksside på anlægget, og fokusområder under installation

> Hovedkomponenter på trykside - PI gennemgang / forklaring af PI
> Sikkerhed på MT højtrykside – fejlfinding på kompressor
> Gaskøler - sensorplacering, luft omkring gaskøleren
> Højtryksventil - transkritisk versus subkritisk drift
> Gas Ejector –  hvordan styres det?

3

Funktion og design af gas-by-pass ventil/IT kompressor og væskestreng på anlægget, og hvordan de påvirker hinanden

> Hovedkomponenter - PI gennemgang
> Receiver – regulering /GPV
> IT Kompressor / AC – olieproblemer og løsninger
> Væskestreng
> Hvordan er det styret?
> Væskeindsprøjtning

4

Funktion, design og idriftsættelse af varmegenvinding. Hvordan får man mest muligt ud af sin varmegenvinding

> PI gennemgang
> Nyttig viden på opstillingsstedet
> Hvordan virker det – hvad skal du være opmærksom på som installatør/rådgiver?
> Kommunikation til styring – Signaler til/fra

5

Hvordan fungerer LT siden af Advansor Booster anlæg. Hvordan er LT overhedningsfjerner designet, og hvorfor er det vigtigt i visse installationer?

> Hovedkomponenter - PI gennemgang / forklaring af PI
> LT sugestreng
> Varmeveksler i receiver
> Overhedningsfjerner
> Varmgas indsprøjtning
> Varmgas afrimning

6

Forberedelse af idriftsætning af anlægget

> Den letteste måde at evakuere
> Hvordan virker Advansor-oliesystemet?
> Hvordan påfyldes olie på de forskellige platforme? (CuBig, SteelX(L), ValuePack, MiniBooster)
> Sensor i oliesystem
> Påfyldning af gas

7

Idriftsætning af et Advansor køleanlæg

> Kontrol af fordampere  - følere, tryktransmitere etc
> Kontrol af gaskøler - følere, tryktransmitere etc
> I/O-test
> Væskepåfyldning/lækagetest af EEV

8

Service af et Advansor-rack? Værktøj, reservedele og hvad skal du vide, inden du går igang.

Samarbejde med Aftersales. En forklaring af vores serviceniveau og hvordan vi kan hjælpe dig

> Udskiftning af oliefilter
> Udskiftning af tørrefilter
> Hvilke materialer skal du bruge? Hvad skal du være opmærksom på?
> Kører anlægget som det skal?
> Åbningstider og kontakt kontor/telefon/email
> Håndtering af garantisager, behandlingstider, forsendelser m.m. 
> Teknisk support og dokumentation
> Opstart - på hold - online-hjælp?
> Reservedele

 

Mads S. Jensen

Module 5 - Function and design of LT compressors and LT desuperheater Autumn 2023

3. oktober 2023 15:00 — 3. oktober 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- De Superheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- De Superheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

Mads S. Jensen

Module 6 - How to prepare for commissioning Autumn 2023

10. oktober 2023 15:00 — 10. oktober 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

Mads S. Jensen

Module 7 - How to commission an Advansor system Autumn 2023

17. oktober 2023 15:00 — 17. oktober 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

Mads S. Jensen

Module 8 - How to service an Advansor rack Autumn 2023

24. oktober 2023 15:00 — 24. oktober 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

Mads S. Jensen

Module 9 - How to work with Advansor aftersales Autumn 2023

31. oktober 2023 15:00 — 31. oktober 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Service level and support world wide
- Guarantee
- Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

- Service level and support world wide
- Guarantee
- Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

Mads S. Jensen

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump modules Autumn 2023

7. november 2023 15:00 — 7. november 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

Mads S. Jensen

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules Autumn 2023

14. november 2023 15:00 — 14. november 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main components
- Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

- Main components
- Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

Mads S. Jensen

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery: advanced. Advansor Heat Pumps Autumn 2023

21. november 2023 15:00 — 21. november 2023 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps

Mads S. Jensen

Module 1 - Technical documentation on Advansor Racks Spring 2024

15. januar 2024 15:00 — 15. januar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​
- PI-diagram – Advansor standard
- BOM - what can you find in it​
- Electrical diagram
- Compressor calc​ulation

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​
- PI-diagram – Advansor standard
- BOM - what can you find in it​
- Electrical diagram
- Compressor calc​ulation

Mads S. Jensen

Module 2 - Function and design of the discharge side on the rack and focus points during installation Spring 2024

22. januar 2024 15:00 — 22. januar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on discharge side
- PI walkthrough
- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors
- Gas Cooler and High Pressure Valve - how it is controlled
- Gas Ejector - how it is controlled

- Main Components on discharge side
- PI walkthrough
- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors
- Gas Cooler and High Pressure Valve - how it is controlled
- Gas Ejector - how it is controlled

Mads S. Jensen

Module 3 - Function and design of gasbypass valve/IT compressor and liquid line of the rack Spring 2024

29. januar 2024 15:00 — 29. januar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components
- PI Walkthrough
- Receiver - regulation /GPV
- IT Compressor/AC - oil challenges and solution
- Liquid Line - how it is controlled
- Liquid Injection - how it is controlled

- Main Components
- PI Walkthrough
- Receiver - regulation /GPV
- IT Compressor/AC - oil challenges and solution
- Liquid Line - how it is controlled
- Liquid Injection - how it is controlled

Mads S. Jensen

Module 4 - Function, design and commissioning of heat recovery Spring 2024

5. februar 2024 15:00 — 5. februar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough
- Relevant on site “need to know”
- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer
- How to communicate with the controller - Signals from/to
- Design and the heat recovery system

- PI walkthrough
- Relevant on site “need to know”
- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer
- How to communicate with the controller - Signals from/to
- Design and the heat recovery system

Mads S. Jensen

Module 5 - Function and design of LT compressors and LT desuperheater Spring 2024

12. februar 2024 15:00 — 12. februar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- Desuperheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

- Main Components
- PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- Desuperheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

Mads S. Jensen

Module 6 - How to prepare for commissioning Spring 2024

19. februar 2024 15:00 — 19. februar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

Mads S. Jensen

Module 7 - How to commission an Advansor system Spring 2024

26. februar 2024 15:00 — 26. februar 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

Mads S. Jensen

Module 8 - How to service an Advansor rack Spring 2024

4. marts 2024 15:00 — 4. marts 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Oil test
- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?
- Troubleshooting the system

- Oil test
- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?
- Troubleshooting the system

Mads S. Jensen

Module 9 - How to work with Advansor aftersales Spring 2024

11. marts 2024 15:00 — 11. marts 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Service level and support worldwide
- Guarantee - technical service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

- Service level and support worldwide
- Guarantee - technical service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

Mads S. Jensen

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump module Spring 2024

18. marts 2024 15:00 — 18. marts 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on our Chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Pump Module - function and design
- Connections between Module and rack

- Main Components on our Chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Pump Module - function and design
- Connections between Module and rack

Mads S. Jensen

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules Spring 2024

25. marts 2024 15:00 — 25. marts 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components - Ultra-Low Superheat Module
- Ultra-Low Superheat function and design
- Main Components - ValuePack Low Superheat
- ValuePack Low Superheat function and design - requirements for installation
- Pressure drop and system managers
- Commissioning

- Main Components - Ultra-Low Superheat Module
- Ultra-Low Superheat function and design
- Main Components - ValuePack Low Superheat
- ValuePack Low Superheat function and design - requirements for installation
- Pressure drop and system managers
- Commissioning

Mads S. Jensen

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery: advanced. Advansor Heat Pumps Spring 2024

1. april 2024 15:00 — 1. april 2024 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough
- How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps

- PI walkthrough
- How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer.
- Advansor heat pumps