Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TEKNISK TRÆNING ONLINE

Vi har taget det bedste fra begge verdener. Vores populære træningskurser er gået online. Vi tilbyder grundlæggende viden om CO2 og opdaterer dig på best practice. Vi fokuserer på "sådan gør du," og du lærer Advansors systemer at kende – uden at få beskidte hænder.

Modul

Titel

Vi gennemgår

1

Sådan finder, læser og forstår du vores tekniske dokumentation

> Hvordan får du adgang til (Manualer, diagrammer og styklister)
> PI-diagram – Advansor standard
> Stykliste – hvad er indeholdt i denne​
> Eldiagram
> Kompressorberegning

2

Funktion og design af højtryksside på anlægget, og fokusområder under installation

> Hovedkomponenter på trykside - PI gennemgang / forklaring af PI
> Sikkerhed på MT højtrykside – fejlfinding på kompressor
> Gaskøler - sensorplacering, luft omkring gaskøleren
> Højtryksventil - transkritisk versus subkritisk drift
> Gas Ejector –  hvordan styres det?

3

Funktion og design af gas-by-pass ventil/IT kompressor og væskestreng på anlægget, og hvordan de påvirker hinanden

> Hovedkomponenter - PI gennemgang
> Receiver – regulering /GPV
> IT Kompressor / AC – olieproblemer og løsninger
> Væskestreng
> Hvordan er det styret?
> Væskeindsprøjtning

4

Funktion, design og idriftsættelse af varmegenvinding. Hvordan får man mest muligt ud af sin varmegenvinding

> PI gennemgang
> Nyttig viden på opstillingsstedet
> Hvordan virker det – hvad skal du være opmærksom på som installatør/rådgiver?
> Kommunikation til styring – Signaler til/fra

5

Hvordan fungerer LT siden af Advansor Booster anlæg. Hvordan er LT overhedningsfjerner designet, og hvorfor er det vigtigt i visse installationer?

> Hovedkomponenter - PI gennemgang / forklaring af PI
> LT sugestreng
> Varmeveksler i receiver
> Overhedningsfjerner
> Varmgas indsprøjtning
> Varmgas afrimning

6

Forberedelse af idriftsætning af anlægget

> Den letteste måde at evakuere
> Hvordan virker Advansor-oliesystemet?
> Hvordan påfyldes olie på de forskellige platforme? (CuBig, SteelX(L), ValuePack, MiniBooster)
> Sensor i oliesystem
> Påfyldning af gas

7

Idriftsætning af et Advansor køleanlæg

> Kontrol af fordampere  - følere, tryktransmitere etc
> Kontrol af gaskøler - følere, tryktransmitere etc
> I/O-test
> Væskepåfyldning/lækagetest af EEV

8

Service af et Advansor-rack? Værktøj, reservedele og hvad skal du vide, inden du går igang.

Samarbejde med Aftersales. En forklaring af vores serviceniveau og hvordan vi kan hjælpe dig

> Udskiftning af oliefilter
> Udskiftning af tørrefilter
> Hvilke materialer skal du bruge? Hvad skal du være opmærksom på?
> Kører anlægget som det skal?
> Åbningstider og kontakt kontor/telefon/email
> Håndtering af garantisager, behandlingstider, forsendelser m.m. 
> Teknisk support og dokumentation
> Opstart - på hold - online-hjælp?
> Reservedele

 

Meld dig til teknisk træning online her

Det er gratis at deltage og hvert modul varer cirka en time