Advansor
privacy-policy

privacy-policy

VORES PERSONDATA-POLITIK

Til vores kunder og andre, dette er relevant for.

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig. Vi beder dig derfor om at gøre dig bekendt med vores politik for beskyttelse af personoplysninger, så du ved, hvordan vi behandler personoplysninger.

 1. Når vi overfører personoplysninger fra det sted, hvor oplysningerne oprindeligt er gemt, træffer vi en række tekniske, organisatoriske og juridiske forholdsregler for at beskytte dem.

 2. Vi indsamler oplysninger om dig, når du er i kontakt med os. Du giver os oplysninger om dig selv, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kontakter Aftersales eller logger på vores kundeportal. Derudover indsamler vi automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies.

 3. Vi gemmer oplysningerne om dig, indtil det formål, vi indsamlede dem til, er opfyldt. Der kan dog være lovmæssige krav, der gør det nødvendigt at opbevare enkelte oplysninger i længere tid.

 4. Vi bruger oplysningerne om dig til at sikre dig den bedst mulige bruger-/kundeoplevelse. Det gør vi for til enhver tid at kunne yde den bedst mulige kundeservice, levere de bedst mulige produkter og den bedst mulige uddannelse på stedet.

 5. Vi har truffet en række passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne om dig bedst muligt. 

 6. Vi kan dele de oplysninger, vi har om dig, når det er påkrævet ved lov, hvis du tillader det, eller hvis det hjælper os med at give dig det, du har anmodet om.

 7. Pas på dine personoplysninger, og sørg for, at du til enhver tid ved, hvad de bruges til. Sørg venligst også for, at oplysningerne om dig er opdaterede og korrekte.

 8. Vores politikker om beskyttelse af personoplysninger gælder i alle lande, hvor Advansor A/S eller tilknyttede datterselskaber opererer.

 

Anvendelse af persondatapolitiken
 

Her får du en forklaring på, hvordan vi henholdsvis indsamler oplysninger om dig og bruger dem. Det gør vi for eksempel, når du:

 • besøger eller bruger vores hjemmesider, applikationer eller sociale medier
 • erhverver dig og/eller køber vores produkter og tjenesteydelser
 • tilmelder dig vores nyhedsbreve
 • kontakter Advansor
 • deltager i vores forretningsarrangementer (f.eks. kurser, webinarer osv.)


...eller når du på anden vis har kontakt med os (direkte eller indirekte), hvad enten du er forbruger, erhvervskunde, partner, (under)leverandør, entreprenør eller på anden måde har et forretningsforhold til os.

Vi indsamler følgende typer oplysninger

Kontaktoplysninger

 • E-mail, telefonnummer, adresse, land, firma, konto-loginoplysninger
 • Login-id, adgangskode eller andre sikkerhedskoder
 • Billeder og/eller videoer, der kan vise, hvem du er
 • Billeder, der er uploadet til Advansor-konti, eller som på anden vis er leveret til os

Finansielle oplysninger

 • Bankkontooplysninger, hvis du er kunde eller leverandør


Alle andre oplysninger, som du beslutter dig for frivilligt at dele med Advansor A/S og tilknyttede virksomheder

 • Feedback, meninger, anmeldelser, kommentarer, uploadede filer, interesser eller oplysninger, der gør os i stand til at udvise rettidig omhu

Oplysninger, vi indsamler automatisk

Hvis du går ind på eller bruger vores hjemmeside, har tilmeldt dig vores nyhedsbreve eller i det hele taget har kontakt med os via vores digitale kanaler, kan vi – ud over de oplysninger, du giver os direkte – indsamle oplysninger, der sendes til os via den enhed, du søger adgang til os med, det være sig din computer, mobiltelefon eller anden enhed. 

For eksempel kan vi indsamle:

Oplysninger om den enhed, du bruger

Hardwaremodel, IMEI-nummer og andre entydige enheds-id'er, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystemversion, indstillinger for den enhed, du bruger til at få adgang til tjenesterne, og enhedskonfiguration.

Log-oplysninger

Tid, varighed og måde at bruge vores produkter og tjenesteydelser eller produkter og tjenesteydelser, der er forbundet med vores.

Oplysninger om, hvor du befinder dig

Din placering (ud fra din IP-adresse, Bluetooth-signaler eller -identifikatorer eller andre lokationsbaserede teknologier).

Andre kilder

Ud over at indsamle oplysninger om dig i henhold til gældende lovgivning, via vores websteder, via applikationer og via andre kanaler, kan vi indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Dette kan for eksempel være fra offentlige databaser, markedsføringspartnere eller andre tredjepartsaktører.

 

Brug af oplysninger

Vi kan bruge oplysningerne om dig til forskellige legitime og forretningsmæssige formål. Nedenfor finder du en oversigt over de formål, som vi kan bruge oplysningerne om dig til:

Vurdering og (gen)screening af (potentielle) kunder, leverandører og/eller forretningspartnere

 • Due diligence-undersøgelser 

Indgåelse og gennemførelse af aftaler

Salg, fakturering, forsendelse af produkter eller tjenesteydelser, registrering til mobile applikationer eller websteder, garanti, servicekommunikation, kontoadministration.

Support (på din anmodning)

 • Supportydelser via kommunikationskanaler med Advansor A/S og
  de pågældende medarbejdere.

Direkte markedsføring

 • E-mail og/eller elektronisk markedsføring, markedsundersøgelser, tilpasning af din oplevelse ved at præsentere produkter og tilbud, der er skræddersyet til dine præferencer og interesser eller din profil (f.eks. på vores websteder, applikationer eller i andre kommunikationskanaler).

Sikkerhed og beskyttelse af vores interesser/aktiver     

 • Anvendelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsmetoder samt udførelse af interne revisioner og undersøgelser.

Overholdelse af retlige forpligtelser

 • Videregivelse af oplysninger til offentlige institutioner eller tilsynsmyndigheder, som er relevante i alle de lande, hvor vi opererer, såsom oplysninger om fradrag for skatter og sociale ydelser og forsikringer, registrerings- og rapporteringsforpligtelser, udførelse af revisioner, indvilgelse i statslige kontroleftersyn og efterkommelse af andre anmodninger fra myndighederne, reaktion på juridiske tiltag såsom stævninger, udførelse af retslige skridt og retsmidler samt håndtering af eventuelle interne klager eller krav.

Forsvar af retskrav

 • Fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, som vi er eller kan være underlagt.

 
Hvis du ikke ønsker at give os personoplysninger, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke kan opnå fuld funktionalitet af vores produkter, tjenesteydelser eller systemer. Vi kan muligvis heller ikke imødekomme de ønsker, du måtte have.

Det er dit ansvar at sikre, at oplysninger, du deler med os, ikke krænker en tredjeparts rettigheder.

 

Retsgrundlaget for brug af oplysninger om dig

Følgende lovkrav gælder for vores brug af de oplysninger, vi har om dig:

 • Dit samtykke (kun når loven kræver det eller tillader det). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage
 • Indgåelse af et kontraktforhold med dig, når dette er nødvendigt, samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til en kontrakt
 • Vores overholdelse af juridiske forpligtelser samt fremsættelse og udøvelse af eller forsvar mod et retskrav
 • Forfølgelse af vores legitime interesser
 • Garanti for at vores netværk og oplysninger er sikre
 • Generel administration og drift af vores virksomhed
 • Forebyggelse eller undersøgelse af formodede eller faktiske overtrædelser af loven, brud på en erhvervskundekontrakt eller manglende overholdelse af vores politikker
 • Optimering eller udvidelse af vores markedsføring med det formål at nå ud til flere og relevansen af vores budskaber
 • Imødekommelse af dine anmodninger
 • Beskyttelse af det enkelte menneskes vitale interesser
 • Ethvert andet retsgrundlag, der måtte være tilladt i henhold til lokale love.

 

I disse tilfælde kan vi dele dine personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med følgende:

Advansor A/S' tilknyttede selskaber: På grund af vores internationale konstruktion kan dine personoplysninger blive delt med visse af Advansor A/S' tilknyttede selskaber. Adgang til de personoplysninger, Advansor har om dig, vil kun blive videregivet, hvis det er nødvendigt.

Tjenesteudbydere: Som mange andre virksomheder kan vi outsource visse databehandlingsaktiviteter til betroede tredjepartstjenesteudbydere, så disse kan udføre opgaver og levere tjenesteydelser til os, såsom IKT-tjenesteudbydere, konsulentudbydere, forsendelsesudbydere, betalingsudbydere og elektroniske kommunikationsplatforme.

Forretningspartnere: Vi kan dele dine personoplysninger med betroede forretningspartnere, så de kan give dig de tjenesteydelser, du beder om.

Offentlige og statslige myndigheder: Når det er påkrævet ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, kan vi dele dine data med enheder, der regulerer eller har jurisdiktion over Advansor A/S.

Professionelle rådgivere og andre: Vi kan dele dine personoplysninger med andre parter, herunder professionelle rådgivere såsom banker, forsikringsselskaber, revisorer, advokater, bogholdere og andre professionelle rådgivere. 

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med lagring af dine personoplysninger

For at beskytte dine personoplysninger træffer vi passende foranstaltninger, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed, herunder krav om, at vores tjenesteudbydere skal sørge for at beskytte oplysningerne om dig, så de opbevares fortroligt og sikkert. 

Intet datatransmissions- eller lagringssystem kan garanteres at være 100 % sikkert. Afhængigt af bedste praksis, omkostninger til implementering og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, indfører vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre risici såsom ødelæggelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine data.

 
Vær opmærksom på dit ansvar

Husk, at det er dit ansvar at sikre, at de data, du giver os, så vidt du ved, er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede.
 

Oplysninger om brug af cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider og i vores applikationer. Formålet med behandling af data, der er indsamlet ved hjælp af cookies er følgende:

 • at drive, forbedre og optimere webstedets og dets tjenesteydelsers ydeevne og brugeroplevelse
 • at udføre kunde- og brugeranalyser og segmentering for at forbedre vores forståelse af vores brugere og levere bedre og skræddersyede tjenester til brugerne, herunder dig
 • statistiske formål. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der behandles om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Desuden kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at rette i dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt. Du har også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette alle oplysninger, som er unøjagtige eller forældede på grund af den tid, der er gået, siden de blev indsamlet, eller på grund af andre oplysninger, vi er i besiddelse af.

Hvis du giver os en skriftlig anmodning, sletter vi også dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis det er nødvendigt for at fremsætte, udøve eller imødegå et juridisk krav, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med reglerne, bedes du venligst indgive en klage til dit lokale databeskyttelsesagentur.

 
Klager

Hvis du har klager over Advansor A/S' behandling af personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os via marketing@advansor.dk 

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt før, under eller efter den ovenfor beskrevne klageproces også indgive en klage/indgive en sag til dit lokale databeskyttelsesagentur eller andre myndigheder inden for den relevante lokale Advansor A/S-organisations jurisdiktion.

 
Ændringer af denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne fortrolighedspolitik i fremtiden på grund af ændringer i den gældende lovgivning, som Advansor A/S følger.

Kontaktoplysninger

Advansor A/S 
Rosbjergvej 7A 
DK-8220 Brabrand 

Telefon: +45 7025 0030 
E-mail: marketing@advansor.dk 

Version 1.3, april 2020