Advansor
case-sbs-friction

case-sbs-friction
Besparelse på 50.000 m3 gas/år

90 % gasreduktion med CO2-varmepumpe

CO2-NEUTRAL PRODUKTION

SBS Friction fremstiller bremseklodser og friktionsløsninger til motorcykler, scootere, motocrossmaskiner og ATV'er over hele verden på deres produktionsfaciliteter i Svendborg, Danmark.

Firmaets mål er at have en CO2-neutral produktion og blive uafhængig af fossile brændstoffer inden 2025. Det er også en del af planen at levere overskudsvarme fra produktionen til elnettet, så lokalsamfundet kan drage fordel af det.

FAKTA

Slutkunde: SBS Friction
Installatør: PVN Køleteknik
Segment: Proceskøling og -opvarmning
Baggrund: Øge produktionskapaciteten og opnå CO2-neutral produktion inden 2025
Produkter: SteelX MT kun 3x0
Idriftsættelse: Februar 2023
Specifikationer:

  • 380 kW varmekapacitet ved 35 °C fremløbstemperatur og 75 °C tilbageløbstemperatur.
  • 370 MW kølekapacitet
  • Chillermodul til køling af vand, der anvendes til proceskøling
  • Varmegenvinding til at øge vandtemperaturen til komfortopvarmning og varmt brugsvand
  • MODBUS/BACNET-kommunikation
  • Permanentmagnetmotorer for maksimal energieffektivitet

PRODUKTIONSUDVIDELSE MED STØRRE VARMEPUMPE

 

For at fremstille bremseklodser af højeste kvalitet anvender SBS Friction ledende sintringsteknologi til at opvarme friktionsmaterialet til 900 °C via elektrisk strøm. Dette kræver proceskøling for at køle ovnene ned til maks. 50 °C. 

SBS Friction har anvendt varmepumper til proceskøling, komfortopvarmning og varmt brugsvand siden 2010. SBS kunne have valgt en køleløsning, men valgte i stedet en 380 kW varmepumpe, så de kunne bruge overskudskøling fra opvarmningsprocessen til proceskøling og samtidig levere komfortopvarmning og varmt brugsvand til kontorbygningerne. 

I 2021 blev SBS Friction opkøbt af den italienske bremsesystemproducent Brembo. Siden da har SBS Friction hurtigt udvidet produktionskapaciteten. Stigningen i produktionskapaciteten øgede også den nødvendige kølekapacitet, og SBS Friction havde derfor brug for en varmepumpe med større kapacitet.

 

150.000 KWH OG 50.000 M3 SPARET

 

Den nye CO2-varmepumpe blev installeret i februar 2023, og fra februar til september 2023 har SBS Friction sparet 150.000 kWh takket være varmepumpen.

SBS forventer også at spare 50.000 kubikmeter gas årligt svarende til 90 % af deres nuværende gasforbrug med den nye varmepumpe. De resterende 10 % bruges i weekender og på helligdage, hvor produktionen er lukket, og varmepumpen ikke genererer overskudsvarme.

CO2-udledning reduceret med 51.935 kg

For at nå målet om en CO2-neutral produktion var det vigtigt, at de eksisterende HFC-varmepumper blev udskiftet med en varmepumpe baseret på naturlige kølemidler.  

De to eksisterende varmepumper var baseret på HFC-kølemidlerne R404a og R410a med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på henholdsvis 3.911 og 2.088. I modsætning har CO2 et globalt opvarmningspotentiale på 1.

De to HFC-varmepumper indeholdt henholdsvis 23 kg og 8,6 kg kølemiddel med et samlet CO2-aftryk på 51.935 kg. Til sammenligning har den nye CO2-varmepumpe et CO2-aftryk på 320 kg.

OVERSKUDSVARME TIL ELNETTET

 

SBS Friction udvider deres produktionskapacitet yderligere og planlægger derfor at installere en identisk CO2-varmepumpe i januar 2024, der skal dække den påkrævede ekstra kølekapacitet. 

Med tilføjelsen af endnu en CO2-varmepumpe har SBS Friction planer om at sælge deres overskudsvarme til elnettet.