Advansor
case-frederiks-district-heating

case-frederiks-district-heating
BÆREDYGTIG VARME

3 MW VARMEPUMPE TIL FJERNVARMEVÆRK

BÆREDYGTIG VARME TIL 800 HUSSTANDE

Fjernvarmeværket i Frederiks ønskede at være mindre afhængig af naturgas og valgte derfor to bæredygtige og energieeffektive 1,5 MW luft-til-vand CO2-varmepumper. De to varmepumper skal forsyne ca. 800 husstande med bæredygtig varme.

Frederiks indledte overgangen fra fossilt brændstof til bæredygtige alternativer ved at installere solcellepaneler som supplement til naturgas. Solcellepanelerne leverer ca. 22 % af energien til den påkrævede varmekapacitet. De to nye CO2-varmepumper bruger elektricitet til at producere varme, og elektricitet vil således i stor udstrækning – op til 100 % – kunne erstatte naturgas som energikilde.

FAKTA

Slutkunde: Frederiks Fjernvarmeværk
Installatør: Aktive Energi Anlæg
Segment: Fjernvarme
Baggrund: Blive mindre afhængig af naturgas og bevæge sig hen mod mere bæredygtige alternativer med CO2-varmepumper
Produkter: 2 x SteelXL 7+5x0
Specifikationer:

  • 3 MW varmekapacitet
  • Permanentmagnetmotorer for maksimal energibesparelse
  • Parallelkompressorer for maksimal energibesparelse
  • Højtryksejektorer for maksimal energibesparelse
LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

ENERGIEFFEKTIV LØSNING

Ud over at være bæredygtige er varmepumperne også meget energieffektive. Begge varmepumper har den nyeste teknologi med permanentmagnetmotorer, parallelkompressorer og højtryksejektorer, der sikrer maksimal energibesparelse.

Sammenlignet med andre naturlige kølemidler er en CO2-løsning nem og hurtig at installere på stedet, da den er fuldt fabrikstestet. På den måde opnår man den rette balance mellem effektivitet, investering og installationsomkostninger.

 

 

HØJERE COP

GENBRUG AF SPILDVARME FRA SOLCELLEPANELER

Solcellepanelerne genererer spildvarme i form af lunkent vand (ca. +20°C). I stedet for at lade vandet gå til spilde genbruger en af de to varmepumper det til at drive varmepumpen, hvilket øger energieffektiviteten og den samlede COP. Det betyder billigere varme til de 800 husstande i Frederiks.