Advansor
case-cold-storage-potatoes

case-cold-storage-potatoes

ENERGIBESPARELSE PÅ 30% FOR KØLELAGER TIL KARTOFLER

FAKTA

Slutbruger: Julien Renault, Frankrig
Segment: Kølerum
Leverandør: Morin Froid
Baggrund: Energibesparelser
Produkt: CuBig II
Specifikationer:

  • MT kun 240 kW
  • Varmegenvinding 1 trin til opvarmning af sorteringsanlægget
  • Ultra-Low Superheat Modul
  • Permanentmagnetmotorer

CuBig II no background low res

UDFORDRINGER

  • Behov for en pålidelig klimaløsning til at holde 3.400 tons kartofler nedkølet til 4 °C og til at opvarme sorteringsanlægget.
  • En bæredygtig løsning med så lavt energispild som muligt og med CO2 som kølemiddel.
  • Mulighed for udvidelse i flere trin for at fremtidssikre løsningen (op til 6500 tons)

LØSNING

KLIMALØSNING MED KOMBINERET KØL OG VARME

Overskudsvarmen fra køleprocessen anvendes til opvarmning af sorteringsanlægget. På den måde spildes der ikke energi, og der er ikke behov for en ekstra varmekilde, så løsningen er både bæredygtig og prismæssigt konkurrencedygtig.

ENERGIEFFEKTIV LØSNING


Ultra-Low Superheat Modul fjerner overophedning ved at øge fordampningstemperaturen og reducerer dermed temperaturforskellen, så der kræves mindre energi til køling og spares energi.

Alle 4 kompressorer i anlægget er udstyret med permanentmagnetmotorer for at opnå ekstra energieffektivitet. Permanentmagnetmotorer sikrer en høj energieffektivitet, præcis hastighedsstyring og lave temperaturniveauer