Advansor
case-co2-capture

case-co2-capture

KONDENSERING AF CO2 SPARER 10.000 TON CO2 OM ÅRET I ATMOSFÆREN

#gonatrefs

FAKTA

Slutbruger: Bright Biomethane B.V.
Segment: Procesanlæg
Baggrund: Opsamling af CO2 fra en biogasproces og kondensering af CO2 for at lagre den.
Produkter: CuBig med varmegenvinding

UDFORDRING

 

Teknologien til opsamling af CO2 fra Bright Renewables indfanger CO2 direkte fra biogasprocessen og omdanner den til flydende eller gasformig CO2, hvilket reducerer CO2-udledningen og giver en bedre kulfstofintensitet.

 

LØSNING

  • CuBig 15 kW MT ved -5 °C, 105 kW LT ved -35 °C
  • Varmegenvinding anvendt til procesopvarmning
  • Back-up unit med CO2

CO2 CIRKULÆR ØKONOMI

CO2-neutral – eller endda CO2-negativ? CO2 betragtes i stigende grad som et vigtigt råmateriale og en del af en cirkulær økonomi.

CO2, der ellers ville ende i atmosfæren, kan opfanges direkte fra industrielle processer og sælges for at imødekomme den stigende efterspørgsel på markedet.

CO2 er ikke kun det mest klimavenlige kølemiddel til køle- og varmesystemer, men bruges også i vid udstrækning i alt fra drikkevareproduktion til dyrkning af tomater.