Advansor
case-biedronka-distribution-centre

case-biedronka-distribution-centre
445.000 m3 distributionscenter i Polen

30 % energibesparelser til nyt Biedronka-distributionscenter
Bliv bæredygtig med Advansor

30 % energibesparelser med 1 års tilbagebetalingstid 

Det nye distributionscenter i Stawiguda er på 38.000 m2, svarende til 445.000 m3 moderne lagerkapacitet.

Generelt er der fokus på løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen, såsom intelligente belysningssystemer til justering af lys til naturlig intensitet, og opnåelse af optimale temperatur til opbevaring af friske fødevarer baseret på køleteknologi, der bruger det naturlige kølemiddel, CO2. En bæredygtig løsning, der giver 30 % energibesparelser ved implementering af de nyeste teknologier.

Stawiguda-lageret kommer til at forsyne mere end 200 butikker og er det største og mest moderne anlæg i netværket med 17 distributionscentre, der forsyner 3.250 butikker i mere end 1.100 byer i Polen.

Fakta

Slutbruger: Biedronka Polen
Segment: Distributionscenter
Kunde: Linea – Systemy Chlodnicze Sp. z o.o.
Baggrund: Nyt, moderne distributionscenter, der forsyner 170 butikker
Produkt: SteelXL
Specifikationer:

 •  Varmegenvinding 1 trin 50-60 °C ​
 • Gasejektor med parallelkompression​
 • Permanentmagnetmotorer​
 • Ultra-Low Superheat Modul

 

 

Bæredygtighed og energieffektivitet

Kombineret køl-, frys- og varmeløsning

At reducere energiforbrug og CO2 udledning er altid målet, når den polske Biedronka renoverer eller bygger nye butikker og distributionscentre. Biedronka ønskede et meget energieffektivt og kombineret køl-, frys- og varmesystem til køling og frys af lageret og varme til optøning og gulvvarme. Derudover tog man det bevidste og bæredygtige valg at tilføje parallel kompression og permanent magnetmotorer for at opnå yderligere energibesparelser.

Varmegenvinding

Varmegenvinding anvendes til optøning og gulvvarme ogvil være med til at reducere energiforbruget, så løsningen både bliver bæredygtig og konkurrencedygtig.

Ultra-Low Superheat på MT

Ultra-Low Superheat-modulet fjerner overophedning ved at øge fordampningstemperaturen og dermed reducere temperaturforskellen, så der kræves mindre energi til køling og spares energi.

Bæredygtige løsninger

Et perfekt match

En bæredygtig løsning, der implementerer de nyeste teknologier og dermed giver 30% energibesparelser sammenlignet med et standard boostersystem. En anden fantastisk bivirkning er mindre afrimning af fordamperne, når systemet kører med højere fordampningstemperatur.

 • Kombineret køl-, frys- og varmeløsning
 • Muligheder for højere energieffektivitet
 • Bæredygtig løsning
 • Nem installation og vedligeholdelse
 • Lave samlede ejeromkostninger
30 % energibesparelser – tilbagebetalingstid 1 år

RESULTAT

 • 31 % besparelse sammenlignet med en standard boosterløsning
 • Tilbagebetalingstid 1 år ved fuldt optimeret løsning
 • En bæredygtig løsning med det naturlige kølemiddel CO2   
  - Globalt opvarmningspotentiale (GWP) CO2 = 1
  - Globalt opvarmningspotentiale (GWP) R404 = 4.000