Verdens største CO2-køleanlægsprojekt

Staay Food Group Dronten i Holland, der på verdensplan har været førende siden 1946 i produktion og forarbejdning af grøntsager og frugt. De har mere end 3000 ansatte og bygger i øjeblikket på en ”alt-i-én by” med landbrugshal, væksthus og betydelige kølefaciliteter.

”Varerne nedkøles straks efter høst og forbliver under køl imens de forarbejdes”, siger Niels Vlasbom fra Staay Food Group. "Staay valgte at anvende CO2 som kølemiddel, da der er stor fokus på bæredygtighed", forklarer Peter Staal fra Advansor og fortsætter "mange virksomheder er ikke bekendt med mulighederne for CO2-køleanlæg, men i lande med tempereret klima som fx Holland, fungerer CO2 køling rigtigt fint og totalinstallationen ift omkostningerne er mindre end ved konventionelle anlæg".

"For at forhindre yderligere global opvarmning, har flere regeringer besluttet at udfase de kemiske kølemidler. Alt dette vil effektueres fra 2020 og betyder, at virksomhederne er nødt til at skifte til mere naturlige kølemidler. Ved at installere CO2 køleanlæg, er Staay Food Group fremtidssikret og har tilmed investeret i bæredygtighed” fortæller Peter Staal.

Den komplette installation har en effekt på 3,5 MW. Til sammenligning har et gennemsnitligt supermarked en kølekapacitet på 100 kW!

Læs mere: "The world's largest CO2-refrigeration project"